Portfolio > RELIEFS

 #2 
EB. mixed volumes
#2
EB. mixed volumes
paper on panel
25"x 40"
2009